Průmyslové a hospodářské stavby

Zavedení železnice znamenalo v historii Břeclavi významný přelom – malá obec u hranic, kde většina obyvatel našla obživu v zemědělství, se postupně stávala železničním uzlem, kam směřovaly vlaky z Rakouska, Slovenska a celé Moravy. Břeclav začala vzkvétat a měnit tvář, na jejím území se znatelně rozvíjel průmysl, rostl počet obyvatel. V důsledku všech změn byla obec v roce 1872 povýšena císařským dekretem na město.
Nejvíce se samozřejmě uplatňovalo zpracování potravin, a to zejména v cukrovarnictví. Dalšími významnými podniky, které byly ve městě založeny a fungovaly mnohdy až do konce 20. století, byl pivovar, sladovna, několik palíren, dva mlýny (jeden lichtenštejnský, původně vodní, a druhý elektrický), pekárna nebo mlékárna. Jen krátce se na trhu udržela továrna na výrobu umělého medu a marmelád Včela, výrobna cukrovinek ELZ, likérka, octárna nebo různé konzervárny. Z jiných hospodářských odvětví proslula v regionu břeclavská pila, která zpracovávala dřevo z okolních lesů, továrna na hospodářské stroje bratří Galusů, jež vyráběla zejména mlátičky, o které byl velký zájem i v zahraničí, pletařské závody Gustava Adlera, Dělnické oděvní družstvo Prostějov – filiálka Břeclav, několik tiskren nebo Poštorenské keramické závody. S výjimkou posledně jmenovaného podniku dnes ale žádný z těchto provozů již nefunguje. Nejvýznamnějšími firmami, které v Břeclavi působí v sočasnosti, jsou Gumotex (výroba matrací, nafukovacích člunů apod.), Fosfa (původně Schrammova továrna na umělá hnojiva a kyselinu sírovou, založená v roce 1884 a prosperující i díky vlastnímu napojení na břeclavskou železnici, je dnes známá výrobou chemických prostředků, pracích prášků atd.), Racio (výroba potravin pro zdravou výživu), Alcaplast (výroba koupelnových doplňků), Otis (výroba výtahů a eskalátorů) či tiskárna Moraviapress. 

Břeclavské nádraží

PrintE-mail

Written by TIC Tuesday, 24 April 2012 15:01

nadrazi-08---1923---a-miniPrvní vlak dorazil do Břeclavi s velkou slávou v roce 1839, o rok později vyrostla i nádražní budova. Město se tak stalo jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů v habsburské monarchii. Jedinou vzpomínkou na historickou událost vjezdu prvního vlaku do českých zemí zůstává pamětní deska na stěně na nástupišti.

Read more: Břeclavské nádraží

 

Bývalý cukrovar

PrintE-mail

Written by Město Břeclav Thursday, 17 September 2009 14:39

byvaly_cukrovarV polovině minulého století bylo cukrovarnictví nejdůležitějším potravinářským odvětvím na Moravě. Židovská rodina Kuffnerů založila cukrovar v Břeclavi v r. 1862.

Read more: Bývalý cukrovar

   

Cukrovarský most

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:18

Cyklostezka-Breclav-3Vlečka, která propojila cukrovar s železnicí, byla postavena v roce 1870.
Jedná se o jednu z posledních nýtovaných příhradových mostních konstrukcí u nás. Byla prohlášena za kulturní památku a v současnosti slouží jako lávka pro pěší.

Read more: Cukrovarský most

 

Pila

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:19

O rozvoj dřevařského průmyslu se zasloužil kníže Lichtenštejn, který vlastnil rozsáhlá zalesněná území (v 80. letech 19. století to bylo 7 142 ha lesů). Pila, kterou nechal knížecí rod založit v blízkosti nádraží, prošla již v roce 1882 modernizací a byla k ní přistavěna parketárna a dýhárna.

Read more: Pila

   

Pivovar a sladovna

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:19

pivovar-bvDalším význačným odvětvím místní průmyslové výroby bylo pivovarnictví. Původní lichtenštejnský pivovar měla v letech 1853 – 1901 v nájmu firma Hoffmann a Bittner, zaměstnávající přibližně 25 dělníků.

Read more: Pivovar a sladovna

 

Pošta

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:19

postaStavba budovy hlavní pošty byla zahájena v roce 1925 a dokončena o tři roky později. Autorem návrhu v konstruktivistickém slohu je arch. Jaroslav Rössler. Náklady činily 4 miliony korun.

Read more: Pošta

   

Poštorenské keramické závody

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:20

keramika-3Během průzkumů terénu v Poštorné, během nichž se hledala možná ložiska uhlí, bylo ve 2. polovině 19. století zjištěno, že zdejší půda je bohatá na kvalitní hlínu. Proto zde v letech 1866 až 1867 postavil K. Homp na přání knížete z Lichtenštejna první cihelnou pec, v níž se zpočátku topilo dřevem.

Read more: Poštorenské keramické závody

 

Poštorenské nádraží

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:20

nadrazi-postorna-miniNádražní budova v blízkosti dnešních Poštorenských keramických závodů byla postavena v roce 1901. Že materiál na její výstavbu dodaly lichtenštejnské cihelny, je nasnadě.

 

Read more: Poštorenské nádraží

   

Splav a rybochod

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:18

splav-rybi-prechodŽelezobetonový splav, který nahradil původní dřevěný a již značně poničený jez, byl postaven v 50. letech 20. století. Měří 92 metrů. V roce 2005 na něm byl vybudován moderní rybí přechod.

Read more: Splav a rybochod

 

Vodojem

PrintE-mail

Written by Město Břeclav Thursday, 17 September 2009 14:39

vodarnaNepřehlédnutelnou stavbu břeclavského vodojemu lze spatřit při průjezdu centrem města po mostě přes řeku Dyji.

Read more: Vodojem

   

Vránův mlýn

PrintE-mail

Written by TIC Friday, 06 April 2012 10:19

vranuv-mlyn-miniK břeclavskému zámeckému areálu neodmyslitelně patří budova mlýna. Dříve bývala jednou z dominant města.

Read more: Vránův mlýn

   
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius