Všechny kontakty
Jméno Pozice / Oddělení Kontakt Fotka
 
Andělová Alena, Bc. DiS.   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
724 602 999
Andělová Alena, Bc. DiS.
Anthová Barbora, Ing.
Úsek TIC a zahraničních vztahů
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 326 900
Anthová Barbora, Ing.
Baránek Marek, Ing.   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
+420 602 669 443
Baránek Marek, Ing.
Bartoš Richard, Ing.     Bartoš Richard, Ing.
Bartošicová Soňa
Oddělení stavební úřad
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 375
Bartošicová Soňa
Bartošová Eva, DiS
Úsek účetnictví
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 281
Bartošová Eva, DiS
Bauch Pavel, DiS. Informatik
Oddělení informatiky a vnitřní správy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 419
Bauch Pavel, DiS.
Běhůnek Josef, Ing.
Oddělení informatiky a vnitřní správy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 235
731 428 232
Běhůnek Josef, Ing.
Bílková Marie Zástupkyně vedoucího odboru, Vedoucí oddělení
Oddělení vodního hospodářství a ovzduší
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 212
731 428 237
Bílková Marie
Blažek Čestmír, Ing. Vedoucí odboru
Odbor majetkový
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 442
731 428 245
Blažek Čestmír, Ing.
Borot Martin, Bc. velitel směny č.1
městská policie
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 373 876
Borot Martin, Bc.
Břeclav Turistické informační centrum   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Břeclav Turistické informační centrum
Büchler Libor, Bc. Zástupce velitele
městská policie
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 324 561
Büchler  Libor, Bc.
Budovič Jiří Referent
Oddělení rozvoje
Vyjádření města
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 316
731 428 229
Budovič Jiří
Budovičová Alena
Úsek školství mládeže a sportu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 208
Budovičová Alena
Burdzinská Anna Vymáhání místních poplatků
Úsek místních poplatků
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 425
Burdzinská Anna
Buzrlová Simona Vedoucí oddělení
Oddělení majetkové
tajemník
Komise majetková
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 380
731 428 222
Buzrlová Simona
Černá Iva, Bc. Registr vozidel
Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 328
Černá Iva, Bc.
Černohorský Rostislav, Ing.
Oddělení stavební úřad
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 405
Černohorský Rostislav, Ing.
Chlubnová Jana
Úsek účetnictví
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 379
Chlubnová Jana
Chlumecký Zbyněk, Mgr.   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
777 604 585
Chlumecký Zbyněk, Mgr.
Damborská Dana Občanské průkazy
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 279
Damborská Dana
Darmovzalová Yveta Poplatek ze psů
Úsek místních poplatků
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 369
Darmovzalová Yveta
Dědová Hana, JUDr. Právník
Oddělení právní
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 300
731 428 211
Dědová Hana, JUDr.
Dlouhý Petr, Ing.     Dlouhý Petr, Ing.
Dokoupilová Marcela, Mgr. předseda Komise k projednávání přestupků
Oddělení přestupkového řízení
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 295
Dokoupilová Marcela, Mgr.
Doležalová Ivana
Úsek personální a mzdový
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 407
Doležalová Ivana
Dominik Pavel, Ing. Starosta města
Zastupitelstvo města, Rada města
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Dominik Pavel, Ing.
Ďuriš Ondřej, Bc.
Oddělení stavební úřad
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 434
Ďuriš Ondřej, Bc.
Fadrná Marta, Bc.
Úsek účetnictví
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 370
Fadrná Marta, Bc.
Fikrová Hana Czech POINT
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 333
Fikrová Hana
Florus Martin   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
607 756 412
Florus Martin
Fojtachová Markéta
Oddělení právní
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 230
Fojtachová Markéta
Frýbertová Petra, Bc.
referent oddělení přestupkového řízení
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 364
Frýbertová Petra, Bc.
Frýdek Tomáš, Bc.     Frýdek Tomáš, Bc.
Gálová Jarmila
Oddělení stavební úřad
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 258
Gálová Jarmila
Gasnárková Dagmar, Mgr. Vedoucí oddělení
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 411
731 428 230
Gasnárková Dagmar, Mgr.
Gavendová Blanka, Mgr.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 265
Gavendová Blanka, Mgr.
Hájková Ilona Cestovní doklady
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 263
Hájková Ilona
Hanáčková Miroslava, Ing. Odpadové hospodářství
Oddělení zemědělství a ochrany přírody
tajemník
Komise životního prostředí
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 233
Hanáčková Miroslava, Ing.
Hanáková Viera
Úsek památkové péče
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 401
Hanáková Viera
Hanáková Vlasta
Úsek kultury
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 217
Hanáková Vlasta
Hašková Magdalena, Bc. Referent
Oddělení investic a správy
Povolení k vjezdu, stanovisko k záboru veřejného prostranství
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 432
Hašková Magdalena, Bc.
Havlík Petr velitel směny č.4
městská policie
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 373 876
Havlík Petr
Helešic Vladimír, Bc. Autoškoly - zkušební komisař
Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 337
Helešic Vladimír, Bc.
Hlavňovský Josef, Bc. Pověřen vedením odboru
Vedoucí oddělení informatiky a vnitřní správy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 418
731 428 215
Hlavňovský Josef, Bc.
Hodonská Petra Řidičské průkazy
Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 343
Hodonská Petra
Holobrádková Marie
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 307
Holobrádková Marie
Horká Helena
Oddělení informatiky a vnitřní správy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 205
Horká Helena
Hošek Milan
Úsek účetnictví
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
519 311 314
Hošek Milan

Page 1 of 5
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius