Rok 2012

Article Title Date
Žádost o informace ze dne 12.03.2012 - a 23. 01. 2013
Žádost o informace ze dne 12.03.2013 - b 23. 01. 2013
Žádost o informace ze dne 29.02.2012 23. 01. 2013
Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 28-12-2012 17. 01. 2013
Žádost o informaci podle zák.č.106 ze dne 25.1.2012 16. 01. 2013
Žádost o informace ze dne 3.7.2012 14. 01. 2013
Žádost o informace ze dne 3.12.2012 14. 01. 2013
Žádost o informace ze dne 6.12.2012 14. 01. 2013
Žádost o informace ze dne 4.12.2012 14. 01. 2013
Plakátovací zařízení 21. 12. 2012
žádost ze dne 16.10.2012 21. 12. 2012
žádost ze dne 29.10.2012 21. 12. 2012
Financování sportovních zařízení 10. 12. 2012
Akcie města 10. 12. 2012
Žádost o poskytnutí informace ze dne 14.11.2012 20. 11. 2012
Žádost o informace-myslivecký hospodář a myslivecká stráž 16. 11. 2012
Žádost o kopii dokladu -odložení věci č.j. MUBR 40962/2012 13. 11. 2012
Žádost o informace- Honební společenstvo Poštorná 23. 10. 2012
Žádost o vydání opisu rozhodnutí MUBR 41174/2012-honitba Břeclav 18. 10. 2012
Akcie města 14. 08. 2012
žádost ze dne 28.5.2012 11. 07. 2012
zóna Lednice - doplnění infrastruktury 15. 06. 2012
Lázeňská zóna Lednice 15. 06. 2012
smlouvy uzavřené s firmou EURO ONE, 13. 06. 2012
žádost ze dne 7. 5. 2012 31. 05. 2012
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 07.12.2011 29. 05. 2012
Žádost o informace ze dne 9.5.2012 16. 05. 2012
Poplatky a herní zařízení 14. 05. 2012
lázně Lednice 14. 05. 2012
poskytnutí informací ve věci počtu odvolání podaných proti rozhodnutím vydaných ve správním řízení orgánem obce - dopr.přestupky 07. 05. 2012
žádost ze dne 19.4.2012 23. 04. 2012
žádost ze dne 3.4.2012 12. 04. 2012
Právní a ekonomický audit 12. 04. 2012
Údržba hřbitovů v Břeclavi 29. 02. 2012
Informace- honitba Břeclav 28. 02. 2012
Podání informací podle zák. č.106/1999Sb. o počtu evidovaných pohřebních vozidel 07. 02. 2012
Informace k parkování ulice Slovácká Břeclav 06. 02. 2012
Poskytn.inf.dle 106_1999 Sb. - Seznam invest.akcí v r.2012 13. 01. 2012
Inf.dle 106_1999 Sb. - seznam invest. akcí v r.2012 spojené s bezbariérovostí 09. 01. 2012
Inf.dle 106_1999 Sb. - seznam invest.akcí v r.2012 09. 01. 2012

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius