Služby - realizované

Beitragstitel Datum
Zajištění občerstvení na 16. reprezentačním plese města Břeclavi 17. 12. 2014
Občerstvení na 15. reprezentačním plese města Břeclavi 13. 01. 2014
Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Břeclav 16. 07. 2013
Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Břeclavi 10. 07. 2013
Strategický plán rozvoje města Břeclav 18. 04. 2013
Občerstvení na 14. reprezentačním plese města Břeclavi 05. 12. 2012
Údržba hřbitovů v roce 2013 22. 10. 2012
MKDS 2012 - budování přípojek optických kabelů a pronájem datových linek. 26. 06. 2012
Aktualizace územní energetické koncepce pro město Břeclav 24. 05. 2012
Úklid Domova seniorů Břeclav 30. 03. 2012
Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Břeclav 2012 30. 03. 2012
Pořízení vstupních dat –fotografická 3D,dokumentace a laserové mračno bodů a pasportizace místních komunikací I. až IV. třídy, uličních vpustí a městského mobiliáře 29. 03. 2012
Zajištění historického programu ke 140. výročí povýšení Břeclavi na město 21. 03. 2012
Přestupní terminál IDS JMK 16. 02. 2012
Aktualizace územní energetické koncepce pro město Břeclav 20. 01. 2012
Zpracování a podání žádosti k OPLZZ výzva č. 77 20. 12. 2011
Občerstvení na 13.reprezentačním plese města Břeclavi 15. 12. 2011
Údržba hřbitovů v Břeclavi v roce 2012 07. 12. 2011
Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Slovácká 21. 11. 2011
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Břeclav a jím zřízených organizací 10. 11. 2011
Výzva k podání nabídky IDS -JMK Břeclav -zpracování žádosti do ROP JV 18. 10. 2011
Provedení právního a ekonomického auditu 17. 10. 2011
Studie řešení prostor bývalého cukrovaru 31. 08. 2011
Provedení právního a ekonomického auditu 03. 08. 2011
Zpracování projektové dokumentace cyklostezky v bývalém Cukrovaru 14. 07. 2011
Výzva o zajištění občerstvení 12. 07. 2011
Sečení travního porostu na Židovském hřbitově 07. 06. 2011
Provedení přezkoumání hospodaření města Břeclavi za roky 2011- 2013 03. 06. 2011
Poskytování telekomunikačních služeb 15. 04. 2011
Úklid budov Městského úřadu Břeclav 28. 01. 2011
Zajištění občerstvení na 12. reprezentačním plese města Břeclavi 21. 01. 2011
Údržba hřbitovů v Břeclavi 07. 12. 2010

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius