Ztráty a nálezy

Odbor ekonomický Městského úřadu Břeclav (Tichá Marta, tel.: 519 311 232) vede evidenci nálezů. Každý nález je uschován na odboru ekonomickém po dobu zákonem stanovené lhůty 6 měsíců. Jestliže se přes učiněná příslušná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu, k nálezu se rovněž v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od jeho odevzdání nepřihlásí vlastník, připadají tyto nálezy marným uplynutím zákonem stanovené lhůty do vlastnictví města.

Nalezené doklady (občanský průkaz , cestovní pas , bankovní karta apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu, který je vydal.

Beitragstitel Zugriffe
jízdní kolo 72
klíče 70
jízdní kolo 76
klíče 50
taška 63
mob.telefon 72
dámské náušníce 49
jízdní kolo 49
svazek klíčů 57
Hasící přístroj 162
Jízdní kolo 177
Svazek klíčů 169
Klíče 161
Batoh 147
Horské kolo 138
Mobilní telefon 147
Jízdní kolo 139
Peněženka 246
Mobilní telefon 208
Jízdní kolo 204
Jízdní kolo 208
Peněženka 198
Klíč 187
Jízdní kolo 201
Svazek klíčů 185

Seite 1 von 2

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius