Ztráty a nálezy

Odbor ekonomický Městského úřadu Břeclav (Tichá Marta, tel.: 519 311 232) vede evidenci nálezů. Každý nález je uschován na odboru ekonomickém po dobu zákonem stanovené lhůty 6 měsíců. Jestliže se přes učiněná příslušná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu, k nálezu se rovněž v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od jeho odevzdání nepřihlásí vlastník, připadají tyto nálezy marným uplynutím zákonem stanovené lhůty do vlastnictví města.

Nalezené doklady (občanský průkaz , cestovní pas , bankovní karta apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu, který je vydal.

Beitragstitel Zugriffe
jízdní kolo 54
klíče 41
jízdní kolo 60
klíče 41
taška 38
mob.telefon 54
dámské náušníce 37
jízdní kolo 39
svazek klíčů 46
Hasící přístroj 153
Jízdní kolo 164
Svazek klíčů 161
Klíče 149
Batoh 126
Horské kolo 133
Mobilní telefon 139
Jízdní kolo 121
Peněženka 234
Mobilní telefon 200
Jízdní kolo 196
Jízdní kolo 202
Peněženka 185
Klíč 174
Jízdní kolo 194
Svazek klíčů 177

Seite 1 von 2

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius