Výletní cíle v regionu

Soutok Moravy a Dyje

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Soutok řek Moravy a Dyje dal jméno celé oblasti. Okolí hranice tří států si díky své dřívější nepřístupnosti (až do r. 1989) zachovalo přirozený charakter lužního lesa se všemi pozitivními i negativními stránkami. Asi 200 m severozápadně od samotného soutoku stojí historický hraniční kámen z roku 1755, který nechala postavit císařovna Marie Terezie, aby označoval hranici markrabství moravského.soutok

Číst dále: Soutok Moravy a Dyje

 

Lednice

TiskEmail

Napsal uživatel TIC Pondělí, 23 Duben 2012 14:27

Lednice na Moravě je díky svému romantickému zámku s přilehlým parkem a dalšími salety jedním z nejnavštěvovanějších míst v celé republice. Původně středověký hrad z 13. století byl postupně přebudován v honosné letní sídlo rodu Lichtenštejnů. V interiérech lze obdivovat např. točité samonosné schodiště nebo vzácné kazetové stropy. Zámek nabízí hned několik prohlídkových tras, včetně nově otevřené expozice dětských knížecích apartmánů či pohádkové jeskyně Grotty.zamek-lednice-01

Číst dále: Lednice

   

Valtice

TiskEmail

Napsal uživatel TIC Pondělí, 23 Duben 2012 14:28

Město při hranicích s Rakouskem, proslulé krásným zámkem a vinařstvím. Valtický zámek byl honosným sídlem rakouských i moravských pánů z Lichtenštejna. Byl proslulý nejen svou krásou, ale i uměním – stačí vzpomenout zámecké divadlo, které ve své době co do významu soupeřilo s vídeňskou scénou. Valtice-zpredu-2

Číst dále: Valtice

 

Lednické rybníky

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Rybníky jsou chráněny jako mokřad mezinárodního významu a nachází se zde jedna z nejvýznamnějších ptačích rezervací u nás.lednicke rybniky

Číst dále: Lednické rybníky

   

Mikulov, Svatý kopeček a jeskyně Turold

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Starobylé vinařské město Mikulov Vás okouzlí svou malebností. Jeho počátky se datují do 11. století, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1249 a po roce 1575 jej významně pozvedl rod Dietrichsteinů. Již ve 14. století zde bylo založeno židovské město, které patří k nejznámějším u nás.

Číst dále: Mikulov, Svatý kopeček a jeskyně Turold

 

Pálava

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Chráněná krajinná oblast Pálava je výjimečné území, ležící na rozhraní karpatské a panonské oblasti. Tvoří ji komplex Pavlovských vrchů a údolní niva Dyje. V roce 1986 byla zapsána na seznam biosférických rezervací UNESCO. Od roku 2004 je Pálava součástí biosférické rezervace Dolní Morava, zahrnující také lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje a Lednicko-valtický areál.

Číst dále: Pálava

   

Novomlýnské nádrže

TiskEmail

Napsal uživatel TIC Pondělí, 23 Duben 2012 14:33

Novomlýnské nádrže, na které je nejkrásnější pohled z nejvyššího vrcholu Pálavy Děvína, tvoří tři vodní nádrže, z nichž první (horní, Mušovská) a třetí (dolní, Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (střední, Věstonická) je ornitologickou rezervací a součástí soustavy Natura 2000. Nádrže jsou jednou z nejvýznamnějších rybářských lokalit na jižní Moravě.let1_7414

Číst dále: Novomlýnské nádrže

 

Modré Hory (Velkopavlovicko) - kraj vína a rozhleden

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Modré Hory zahrnují oblast pěti obcí na Velkopavlovicku – Velké Pavlovice,  Bořetice, Němčičky, Kobylí a Vrbice. A proč právě tento název?pavlovice-vino

Číst dále: Modré Hory (Velkopavlovicko) - kraj vína a rozhleden

   

Archeologické naleziště Dolní Věstonice

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Přímo na hranici biosférické rezervace UNESCO na úpatí Pálavy uprostřed malebné obce Dolní Věstonice se nachází expozice vypovídající o životě lovců mamutů.
Výzkum v Dolních Věstonicích zahájil roku 1924 brněnský badatel profesor Karel Absolón a už o rok později zde učinil nález, který jihomoravskou vesničku proslavil po celém světě – na poli objevil Věstonickou Venuši.

venuse

Číst dále: Archeologické naleziště Dolní Věstonice

 

Slovanské hradiště Mikulčice

TiskEmail

Napsal uživatel TIC Pondělí, 23 Duben 2012 14:43

Slovanské hradiště v Mikulčicích je Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. Jedná se o významné místo počátků naší státnosti, působiště slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Dříve byla tato oblast nazývána Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rostislavovo (urbs antiqua Rastizi). V 8. - 10. století se zde nacházel velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím, rozkládajícím se na ostrovech v řečišti toku Moravy. Jeho celková rozloha dosahovala 50 ha.mikulcice

Číst dále: Slovanské hradiště Mikulčice

   

Hradištěk ve Velkých Bílovicích

TiskEmail

Napsal uživatel TIC Pondělí, 23 Duben 2012 14:38

Pokud jste viděli český film Bobule, jistě si vzpomenete na kapličku, která se v něm objevila hned v několika záběrech.
Chcete-li si ji prohlédnout na vlastní oči, musíte se vydat do Velkých Bílovic a odtud po silnici směrem na Čejkovice, kudy vede naučně-poznávací stezka.kaple

Číst dále: Hradištěk ve Velkých Bílovicích

 

ZOO Hodonín

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Zoologická zahrada Hodonín se nachází v severozápadní části města, na samotném okraji lužních lesů jižní Moravy. Rozkládá se tak na sedmi a půl hektaru lesní rovinné plochy, což předznamenává příjemnou procházku, pohodlnou pro příslušníky všech věkových kategorií, včetně tělesně postižených lidí.lev-berbersky-zoo

Číst dále: ZOO Hodonín

   

Baťův kanál

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Pátek, 10 Únor 2012 00:00

Tato unikátní technická památka byla vystavěna v letech 1935 – 1938. Měla zajistit závlahový systém pro oblast Slovácka od obce Rohatec až po Veselí na Moravě a sloužit k dopravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy závody. Z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa, se lignit po železniční vlečce převážel k výklopníku uhlí do Sudoměřic, tam se překládal na loď a putoval do přístavu v Otrokovicích. Zde byl lignit spalován v tepelné elektrárně a zásoboval teplem a elektřinou kožedělné závody. Na financování stavby se podílela firma Baťa a velká část byla hrazena ze státního příspěvku na produktivní péči o nezaměstnané – v době hospodářské krize stavba zaměstnávala až 1500 dělníků.batuvkanal

Číst dále: Baťův kanál

   
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius