Lednicko-valtický areál

Každý, kdo cestuje na Moravu, by si neměl nechat ujít návštěvu Břeclavi. Prvotní informace lze získat v Lichtenštejnském domě v centru města. O vybudování Lednicko-valtického areálu (LVA) se zasloužili Lichtenštejnové, kteří milovali tajemství a také antickou mytologii. Mnohé antické stavby uvnitř areálu, které nazýváme salety, zasvětili právě antickým bohům. Podle dostupných materiálů věřili, že když člověk uvnitř krásné přírody najde něco hezkého, stane se lepším. Jenom v nejbližším okolí Břeclavi napočítáme pět saletů vybudovaných v antickém stylu, umělou hradní zříceninu a přímo v městské části Poštorná stojí nepřehlédnutelná, lichtenštejny vybudovaná novogotická stavba kostela navštívení Panny Marie. Za památkami Lichtenštejnů se z Břeclavi dá cestovat lodí i pěšky. Vzhledem k rovinatému však zůstává nejhodnějším dopravním prostředkem jízdní kolo.

Kaple sv. Huberta

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

sv-hubertNajdeme ji uprostřed lesa mezi Valticemi a Charvátskou Novou vsí. Její autor, Jiří Wingelmüller, kapli navrhl ve tvarosloví romantické gotiky jako trojosou stavbu s hrotitými arkádami a uprostřed s Höglerovou sochou světce (patrona lovců) na podstavci.

Číst dále: Kaple sv. Huberta

 

Hraniční zámeček

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

hranicni-zamecekV letech 1826 -1827 postavil Josef Poppelack na konci vesničky Hlohovec podle návrhu Josefa Kornhäusela klasicistní Hraniční zámeček, který svůj název získal proto, že jeho středem procházela zemská hranice mezi Rakouskem a Moravou, tvořená potokem protékajícím dvoranou stavby.

Číst dále: Hraniční zámeček

   

Chrám Tří Grácií

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

gracieKlasicistní stavba, která byla vystavěna v letech 1824-1825 Josefem Poppelackem podle projektu Josefa Franze Engela, se nachází nad Prostředním rybníkem v lesích mezi Lednicí a Valticemi.

Číst dále: Chrám Tří Grácií

 

Kolonáda

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

kolonadaStavba, již můžeme také znát pod jménem Reistna (místní tak nazývají kopec, na kterém kolonáda stojí), byla v letech 1810-1817 postavena podle plánů Josefa Hardmuta valtickým stavitelem Josefem Poppelackem na pokraji lesního komplexu jižně od Valtic v bezprostřední blízkosti dnešní státní hranice.

Číst dále: Kolonáda

   

Apollónův chrám

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

apolloApollónův chrám se nachází na návrší na břehu Mlýnského rybníka. Tuto empírovou stavbu začal stavět na pokyn knížete Jana I. Josefa z rodu Lichtenštejnů architekt Josef Kornhäusel v roce 1817, dokončil ji však Josef Franz Engel v roce 1819.

Číst dále: Apollónův chrám

 

Rybniční zámeček

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

rybnicni-zamecekKlasicistní stavbu vilových proporcí postavil v letech 1814-1816 Josef Kornhäusel na hraně svahu nad Prostředním rybníkem, po pravé straně Bezručovy aleje ve směru od Valtic. Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu s předsunutým rizalitem, který je ukončen tympanonem - nízkým trojúhelníkovým štítem, v němž je položena lyra a květinové girlandy.

 

Číst dále: Rybniční zámeček

   

Rendez-vous (Dianin chrám)

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

rendezvousLovecký zámeček, který stojí u silnice z Břeclavi do Valtic v Bořím lese,  byl postaven ve stylu římských triumfálních oblouků - přímou stavební předlouhou byl s největší pravděpodobností Trajánův triumfální oblouk v Beneventu (Jižní Itálie).

Číst dále: Rendez-vous (Dianin chrám)

 

Nový dvůr

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

novy-dvurByl vybudován v empírovém slohu Josefem Hardmuthem, který jej postavil v letech 1809 - 1810 jako hospodářskou usedlost pro chov ovcí. Asi o 10 let později stavbu doplnil Franz Engel tzv. rotundou, kruhovým sálem odděleným prosklenými stěnami od stáje, který byl určen pro 20 kusů krav vzácného bernského plemene.

Číst dále: Nový dvůr

   

Janohrad

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

janohradByl postaven v letech 1807-1810 jako jednopatrová romantická zřícenina hradu se čtyřmi nárožními věžicemi podle návrhu Josefa Hardmutha. Měl sloužit knížeti Janu I. (od něj je také odvozeno jeho jméno: Hansenburg - Janohrad) jako lovecký zámeček.

Číst dále: Janohrad

 

Lovecký zámeček

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

lovecky-zamecekJednopatrový zámeček najdeme při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory. Vznikl podle návrhu Josefa Hardmutha v letech 1805-1806. Nad trojosým půlkruhově zaklenutým podloubím v přízemí se v prvním patře nachází lodžie vymezená šesti toskánskými sloupy na hranolových postamentech, které jsou spojeny balustrádou, na nichž spočívá nízká střecha. Stavba sloužila jako hájovna.

Číst dále: Lovecký zámeček

   

Belveder

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

belvederSalet najdeme hned za Valticemi vlevo od Bezručovy aleje. Jedná se o stavbu oktogonálního půdorysu se dvěma přízemními křídly, z níž byla nádherná vyhlídka na Mikulov přes hladinu největšího moravského rybníka Nesyt. Vznikla v letech 1802-1806 a jejím autorem je Josef Hardmuth. Interiéry této empírové stavby jsou zdobeny iluzionistickými malbami vídeňského malíře Josefa Langenhöffela.

Číst dále: Belveder

 

Minaret

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

minaretNachází se v zámecké zahradě lednického zámku. Je výrazem romantismu a byl vystavěn podle návrhu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804 za vlády Aloise I. Josefa z Lichtenštejna. Vzhledem k bažinatému terénu bylo podloží zpevněno více než pěti stovkami olšových pilotů dlouhých pět a půl metru, na které byl položen dubový rošt.

Číst dále: Minaret

   

Obelisk

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

obeliskNachází se mezi Lednicí a Podivínem. Byl postaven jako památník mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií, která byla uzavřena v severoitalském Campo Formiu v říjnu 1797 mezi císařem Napoleonem Bonapartem a arcivévodou Karlem Habsburským.

Číst dále: Obelisk

 

Zámeček Lány

TiskEmail

Napsal uživatel Město Břeclav Čtvrtek, 17 Září 2009 14:39

lanyZámeček Lány leží v lužních lesích jižně od Břeclavi a je nejvzdálenější stavbou celého Lednicko-valtického areálu.

Číst dále: Zámeček Lány

   
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius