Stavební práce - realizované

Název Vytvořeno
Břeclav - autobusové nádraží, organizace parkování vozidel, demolice autobusových zastávek 01. 10. 2014
Břeclav, komunikace k MŠ U splavu - úsek I. 04. 10. 2012
Břeclav - chodník k ZŠ Valtická 01. 10. 2012
Břeclav - parkoviště ZUŠ Křížkovského 18. 09. 2012
Břeclav, ul.Obránců míru oprava povrchu místní komunikace 13. 09. 2012
Břeclav, nám T.G.M. - předláždění chodníků 13. 09. 2012
Parkoviště na ulici Budovatelská 13. 09. 2012
Břeclav, ul.Okružní, komunikace 29. 08. 2012
Břeclav, ul.Okružní, chodník 29. 08. 2012
Chodníky Břeclav - ulice Jungmannova 29. 08. 2012
Břeclav, Charvátská Nová Ves, ulice Lednická, chodník 22. 08. 2012
BŘECLAV - ul. Seniorů, dokončení povrchu místní komunikace a odvodnění 17. 08. 2012
Břeclav – zabezpečení sociálně vyloučené lokality 02. 08. 2012
Oprava prostor pro 6. třídu MŠ Na Valtické 727 19. 07. 2012
Vybudování páté třídy Mateřské školy Břeclav, Na Valtické 727 21. 06. 2012
Zpevněná plocha u Kina Koruna 24. 05. 2012
Obnova vodorovného dopravního značení 16. 04. 2012
Oprava chodníků na ul. Mládežnická 29. 03. 2012
Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ul.Sovadinova a Na Řádku 01. 03. 2012
Břeclav - ul.Sovadinova, parkoviště 01. 03. 2012
Oprava chodníku propojujícího ul. Hlavní a Záhumní 25. 10. 2011
Oprava chodníku Sladová 07. 10. 2011
Výměna nevyhovujícího oplocení dětského hřiště 04. 10. 2011
Oprava chodníku Čermákova 22. 09. 2011
Oprava povrchů komunikací Bří-Mrštíků, Okružní a prostoru za kapličkou v CH.N.Vsi včetně vozovky u Tyršova sadu" 15. 09. 2011
Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa - parkoviště v ul. Tylova včetně opravy vozovky a chodníků po ulici B. Šmerala 15. 09. 2011
Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích 08. 09. 2011
Oprava chodníku Slovácká 01. 09. 2011
Rekonstrukce lávky přes Mlýnský náhon 31. 08. 2011
Oprava výtluků na místních komunikacích 31. 08. 2011
Revitalizace veřejných prostranství Sídliště Na Valtické, Břeclav 04. 08. 2011
Revitalizace veřejných prostranství, dopravní značení, sídliště Na Valtické, Břeclav 26. 07. 2011
ZŠ Sovadinova - změna účelu užívání části na MŠ 30. 06. 2011
Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - I.úsek 30. 06. 2011
Výměna otvorových výplní - MŠ Břeclav, Okružní 29. 06. 2011
Výměna ocelového zábradlí 21. 06. 2011
Oprava havarijního stavu střechy stř. části Lichtenšt. zámečku 21. 04. 2011
Vybudování čtvrté třídy v budově Mateřské školy Na Valtické 727, Břeclav 10. 02. 2011
Zateplení a výměna oken Městský úřad Břeclav 19. 01. 2011

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius