Služby - v realizaci

Název Vytvořeno
Údržba hřbitovů v Břeclavi v roce 2015 20. 01. 2015
Výběrové řízení - změna č. 11 ÚPN SÚ Břeclav 09. 09. 2014
Rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky a výzvy k podání nabídky Metodik kvality sociálně právní ochrany dětí pro OSPOD Břeclav a zpracování Metodiky standardů kvality OSPOD Břeclav 03. 07. 2014
Vzdělávání pracovníků OSPOD Břeclav 25. 06. 2014
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I-55 v Břeclavi 12. 06. 2014
Provedení přezkoumání hospodaření města Břeclavi 22. 04. 2014
Revitlizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi 13. 03. 2014
Sjednání havarijního pojištění 07. 02. 2014
Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav 06. 02. 2014
Softwarová podpora řízení projektu „Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav" 23. 01. 2014
Sjednání havarijního pojištění 21. 01. 2014
Třetí úplná aktualizace ÚAP ORP Břeclav 2014 13. 01. 2014
Údržba hřbitovů v Břeclavi v roce 2014 07. 01. 2014
Centrální tiskové řešení formou pronájmu 05. 08. 2013
Mobilní hlasové a datové služby, služby operátora fixních telefonních linek pro město Břeclav 22. 04. 2013
Zastupování při VŘ - zateplení MŠ a ZŠ 07. 03. 2013
Zateplení objektu MŠ ul. Slovácká 20. 02. 2013
Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů 20. 02. 2013
Zastupování při VŘ Kupkova 06. 02. 2013
Technický dozor investora (TDI) na stavbu Terminál IDS JMK Břeclav 17. 01. 2013
"Činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby Terminál IDS JMK Břeclav" dle podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů" 17. 01. 2013
Zastupování při VŘ - zateplení MŠ a ZŠ 16. 01. 2013
Dopravní hřiště Břeclav 10. 01. 2013
Regenerace sídliště Slovácká Břeclav - II. etapa 06. 12. 2012
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Břeclav a území ORP Břeclav 23. 11. 2012
Údržba zeleně na Židovském hřbitově 09. 03. 2012
Tvorba nového propagačního plánku města Břeclavi 07. 03. 2012
Odpadové hospodářství Břeclav 02. 02. 2012
Úklid společných prostor budov Domu s pečovatelskou službou, Domu školství a budovy na Nám. T. G. Masaryka č. 10 v Břeclavi 25. 05. 2011

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius