E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5704
Imobilita ZTP ZTP-P 6364
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 5982
Násilí v rodině 5646
Návrat z výkonu trestu 6272
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5849
OSPOD, výživné, péče o děti 7660

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius