E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5689
Imobilita ZTP ZTP-P 6345
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 5970
Násilí v rodině 5634
Návrat z výkonu trestu 6254
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5836
OSPOD, výživné, péče o děti 7633

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius