E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 6029
Imobilita ZTP ZTP-P 6656
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6249
Násilí v rodině 5888
Návrat z výkonu trestu 6565
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 6099
OSPOD, výživné, péče o děti 8112

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius