E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5896
Imobilita ZTP ZTP-P 6514
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6119
Násilí v rodině 5771
Návrat z výkonu trestu 6432
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5971
OSPOD, výživné, péče o děti 7917

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius