E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5276
Imobilita ZTP ZTP-P 5887
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 5547
Násilí v rodině 5239
Návrat z výkonu trestu 5776
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5437
OSPOD, výživné, péče o děti 6954

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius