E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5312
Imobilita ZTP ZTP-P 5928
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 5585
Násilí v rodině 5269
Návrat z výkonu trestu 5807
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5461
OSPOD, výživné, péče o děti 7021

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius