E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 6039
Imobilita ZTP ZTP-P 6676
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6264
Násilí v rodině 5900
Návrat z výkonu trestu 6582
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 6111
OSPOD, výživné, péče o děti 8156

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius