E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5969
Imobilita ZTP ZTP-P 6578
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6186
Násilí v rodině 5825
Návrat z výkonu trestu 6497
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 6038
OSPOD, výživné, péče o děti 7994

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius