E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5852
Imobilita ZTP ZTP-P 6454
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6066
Násilí v rodině 5726
Návrat z výkonu trestu 6367
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5935
OSPOD, výživné, péče o děti 7835

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius