E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 5748
Imobilita ZTP ZTP-P 6406
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6017
Násilí v rodině 5680
Návrat z výkonu trestu 6323
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 5887
OSPOD, výživné, péče o děti 7746

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius