E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 6026
Imobilita ZTP ZTP-P 6649
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6244
Násilí v rodině 5882
Návrat z výkonu trestu 6559
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 6097
OSPOD, výživné, péče o děti 8099

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius