E-mail

Odbor sociálních věcí

 
Položky Zobrazení
Drogy u dětí 6033
Imobilita ZTP ZTP-P 6661
Modelové situace žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi 6256
Násilí v rodině 5894
Návrat z výkonu trestu 6569
Nemoc, hendikep, příspěvek na péči 6104
OSPOD, výživné, péče o děti 8131

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius