Rok 2010

Název Vytvořeno
Dokumentace technické vybavenosti okresu Břeclav z roku 1992 03. 08. 2011
OZV o provozování VHP a JTHZ 17. 02. 2011
Poskytnuté informace ohledně městského kamerového systému 22. 12. 2010
Plán investičních akcí 21. 12. 2010
Dopravní omezení nad 3,5t na silnici 1/55 02. 12. 2010
Dopravní omezení nad 3,5t na silnici 1/55_1 02. 12. 2010
Dopravní omezení nad 3,5t na silnici 1/55_2 02. 12. 2010
Účast zaměstnanců města na soudním řízení dne 16.3.2010 02. 12. 2010
Vyjádření k informacím publikovaných v tisku 02. 12. 2010
Vyjádření k informacím publikovaných v tisku_1 02. 12. 2010
Vyjádření k informacím publikovaných v tisku_2 02. 12. 2010
Vyjádření k informacím publikovaných v tisku_3 02. 12. 2010
Výměna balkonů a instalace měřících zařízení na dodávku tepla 02. 12. 2010
Místní referenda 18. 11. 2010
Návrh zm.č.2 ÚPNSÚ Břeclav 18. 11. 2010
Zadání zm.č.2 ÚPNSÚ Břeclav 18. 11. 2010
Zadání zm.č.5.01 ÚPNSÚ Břeclav 18. 11. 2010
Povolení cirkusu Berousek 27. 10. 2010
Prodej pozemku v trati Ritopeky v Charvatské Nové Vsi 27. 10. 2010
Prodej pozemku Na Pěšině v Břeclavi 27. 10. 2010
Informace k pozemku p.č. 1156 v k.ú. Ladná 22. 10. 2010
Informace - ÚPNSÚ Břeclav z r. 1995 21. 10. 2010
Informace - zm.č. 5 01 ÚPNSÚ Břeclav 21. 10. 2010
Letní zahrádka kavárny Sunrise 21. 10. 2010
Úpravy zelených ploch na ul. J.Palacha 21. 10. 2010
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby Prezentační pavilon LVA Břeclav 19. 10. 2010
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro provedení stavby Prezentační pavilon LVA Břeclav 19. 10. 2010
Informace k pozemku parc. č. 1306/1 v k.ú. Lednice na Moravě 18. 10. 2010
Rekonstrukce budovy MÚ - zpracovatel PD 18. 10. 2010
Návrh na zahájení správního řízení sdružení Zelené Podluží 04. 10. 2010
Prodejní stánek ul. Nejdecká, Lednice 02. 09. 2010
Investiční záměr firmy FASTAV v areálu bývalého cukrovaru 13. 08. 2010
Informace týkající se pozemku parc.č. 13061 v k.ú. Lednice 21. 07. 2010
Prezentační pavilon LVA Břeclav 16. 07. 2010
Územní rozhodnutí pro R52 14. 07. 2010
ÚP VÚC okres Břeclav, Pohořelice a R52 02. 04. 2010
Počet schválených povolení ke kácení dřevin v roce 2008 a 2009 16. 03. 2010
Přičlenění honebních pozemků k honitbě Lednice Polní 16. 03. 2010
Zakázky Jihomoravská cestovní s.r.o. 17. 02. 2010
Výsledek šetření - stížnost proti způsobu vyřízení žádosti ZŠ Břeclav, Slovácká 40 05. 02. 2010

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius